Технически изисквания:

Банери: 2 броя
Размер на банерите: 970х250
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Slash банер

(300×600)

Desktop & Mobile

Технически изисквания:

Банери: 2 броя
Размер на банерите: 300х600
Формат на банерите: jpg, jpeg, png