Slash банер

(300×600)

Desktop & Mobile

Представяне на формата
Рекламен формат, който свързва две картинки в едно.Потребителят взаимодейства с банера, като с мишката може да сменя картинките наляво и надясно.

Технически изисквания:

Банери: 2 броя
Размер на банерите: 300х600
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Slash банер

(970×250)

Desktop

Технически изисквания:

Банери: 2 броя
Размер на банерите: 970х250
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Cube

Desktop & Mobile

Представяне на формата
Рекламен формат, който се състои от 6 движещи се панела, всеки от които може да съдържа видео или статична картинка. При зареждане на рекламата кубът автоматично се завърта около четирите си страни, оставайки в пространството на рекламната площадка. Потребителят взаимодейства с банера с помощта на навигационните бутони стоп, плей, нагоре, надолу, наляво, надясно и има възможност да ускорява въртенето на куба с курсора на мишката.

Технически изисквания:

Банери: 5 броя
Размер на банерите: 300х250
Формат на банерите: jpg, jpeg, png
Видео: 1 брой
Резолюция на видео: 1920х1080
Максимална дължина на видео: 30 сек.
Формат на видео: mp4
Максимален размер на видео: 5 mb

InBanner video

Desktop & Mobile

Представяне на формата

Стандартен рекламен формат, който съдържа видео. Банерът се състои от два файла – видео и статична картинка, която се използва за фон.

 

Технически изисквания:

Резолюция на видео: 1920х1080
Максимална дължина на видео: 30 сек.
Формат на видео: mp4
Максимален размер на видео: 5 mb
Банери: 1 брой
Размер на банера: 300х250
Формат на банера: jpg, jpeg, png

Scratch banner (с втори банер)

Desktop & Mobile

Представяне на формата

Интерактивен рекламен формат, който дава възможност на потребителя да изтрие предния слой на банера и да открие отдолу друга визия, която може да е видео или статична картинка.

 

Технически изисквания:

Банери: 2 броя
Размер на банерите: 300х600
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Scratch banner (с трейлър)

Desktop & Mobile

Технически изисквания:

Банери: 1 брой
Размер на банера: 300х600
Формат на банера: jpg, jpeg, png
Видео: 1 брой
Резолюция на видео: 1920х1080
Максимална дължина на видео: 30 сек.
Формат на видео: mp4
Максимален размер на видео: 5 mb

Carousel

Desktop & Mobile

Представяне на формата

Рекламен формат, който позволява представянето на до 5 последователни изображения, които се прелистват след интеракция от страна на потребителя с клик върху една от стрелките наляво или надясно.

 

Технически изисквания:

Банери: до 5 броя
Размер на банерите: 300х250
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Технически изисквания:

Банери: до 5 броя
Размер на банерите: 300х600
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Filmstrip

Desktop & Mobile

Представяне на формата

Рекламен банер, който се състои от пет плъзгащи се панела с фиксиран размер и позиция. Всеки панел може да съдържа изображение или видео. Потребителят може да прелиства различните визии с помощта на бутони нагоре/надолу, също така слайдовете могат да се превъртат и автоматично.

 

Технически изисквания:

Банери: 4 броя
Размер на банерите: 300х600
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Видео: 1 брой
Резолюция на видео: 1920х1080
Максимална дължина на видео: 30 сек.
Формат на видео: mp4
Максимален размер на видео: 2.2 mb

Video in page

Desktop & Mobile

Представяне на формата

Видео формат, който се появява между съдържанието на даден сайт. Форматът обикновено се визуализира в статия. При неговото зареждане се освобождава разстояние между два абзаца, зарежда се видеото, след като приключи или след натискане на skip бутона, текста отново се подрежда в първоначален вид.

 

Технически изисквания:

Видео: 1 брой
Резолюция на видео: 580×332
Максимална дължина на видео: 30 сек.
Формат на видео: mp4
Максимален размер на видео: 2.2 mb

3D Leaderboard

Desktop only

Представяне на формата

3D рекламен формат, състоящ се от четири различни панела. При първоначалното си зареждане форматът се завърта автоматично, но позволява и интеракция от страна на потребителя чрез бутоните нагоре и надолу, с които се осъществява придвижването към следващ панел.

Технически изисквания:

Банери: 4 броя
Размер на банерите: 970х250
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

ScreenGlide

Desktop only

Представяне на формата

Рекламен формат състоящ се от две части – стандартна с размер 300×250 и разгъната с размер 300×600. При преминаване с мишката върху стандартната част на банера, той се разгъва надолу до банер с размер 300×600.

 

Технически изисквания:

Банери: 2 броя
Размер на банерите: 300×250 и 300×600
Формат на банерите: jpg, jpeg, png

Статични банери

Desktop & Mobile

Представяне на формата

Стандартен статичен банер, който може да бъде с размери 300×250, 300×600 и 970×250

 

Технически изисквания:

Банери: 1 брой
Размер на банера: 300×250
Формат на банера: jpg, jpeg, png

Технически изисквания:

Банери: 1 брой
Размер на банера: 300×600
Формат на банера: jpg, jpeg, png

Технически изисквания:

Банери: 1 брой
Размер на банера: 970×250
Формат на банера: jpg, jpeg, png