Optimistic е рекламна мрежа от 60 български сайта, профилирани по съдържание в категории, с цел да дадат възможност на рекламодателите за ефективно достигане до качествени аудитории.

Предимства на мрежата
Рийч
Видимост
Премиум аудитории
Таргетирате по категории
Мобайл
Премиум рекламни площадки
Аудиториите
Вашето послание достига до потребители, които:
Са в час с новините и тенденциите
Информират се он-лайн от доверени източници
Пазаруват он-лайн
Плащат с карта
Имат сремеж към личностно и професиотално израстване
Избират най-доброто за себе си
Хранят се здравословно и грижата за себе си за тях не е лукс
Търсят предизвикателствата, новото, по-добрите места, защото, за да си щастлив е важно.