Optimistic е рекламна мрежа от 60 български сайта, профилирани по съдържание в категории, с цел да дадат възможност на рекламодателите за ефективно достигане до качествени аудитории.

Предимства на мрежата

 – Рийч

–  Видимост

– Премиум аудитории

– Таргетирате по категории

– Мобайл

– Премиум рекламни площадки

Аудиториите

Вашето послание достига до потребители, които:

Са в час с новините и тенденциите

Информират се он-лайн от доверени източници

Пазаруват он-лайн

Плащат с карта

Имат сремеж към личностно и професиотално израстване

Избират най-доброто за себе си

Хранят се здравословно и грижата за себе си за тях не е лукс

Търсят предизвикателствата, новото, по-добрите места, защото, за да си щастлив е важно.

Бенефити за вашия бизнес

– Viewability, Brand safety, No fraud
– Премиум аудитории, премиум рекламни формати, премиум съдържание
– Унифицирани IAB съвместими тагове, IAB метрика
– Статистика в реално времe