Рекламната мрежа дава възможност на всеки пъблишър да диверсифицира приходите от своя сайт. Директните сделки с клиенти, които всеки сайт има са неизменна част от приходите му, но инвентара, който остава свободен може да се оптимизира с помощта на включването на сайта в рекламна мрежа.

Рекламната мрежа работи с широк спектър от различни сайтове, които са сегментирани в категории, на база аудитория и потребителски профил за всеки един от пъблишърите, които са включени в нея.

Процесът е двупосочен. От една страна сайтовете предоставят свободния си рекламен инвентар на мрежата, а от друга – мрежата запълва този инвентар, помагайки на сайта да монетаризира цялостно рекламния потенциал, който има.

Зад всяка рекламна мрежа стои и технология, която да позволява централизираното сервиране на реклама в голяма група от сайтове. Идеята е процесът да е изцяло механизиран и разпределението на рекламата да е абсолютно безпристрастно, ръководещо се единствено от свободния инвентар, с който разполага всеки сайт в периодите на кампаниите.

Рекламните мрежи могат да бъдат профилирани към предлагането на определен формат, могат да са насочени към дадено устройство, да следват един или няколко ценови модела или да съвместяват всичко изброено.

Няколко са основните стъпки за включване в рекламна мрежа:

  • Категоризиране на сайта в зависимост от неговия профил и включването му в релевантна категория, част от мрежата.
  • Определяне на рекламните позиции, които пъблишъра предоставя за продажба през мрежата.
  • Инсталиране на скриптовете, сервиращи рекламата.
  • Достъп до софтуер, който позволява на пъблишъра да има ежедневен поглед за реализираните импресии от рекламата и съответно за генерираната сума.

 

Ако планирате да включите сайта си в рекламна мрежа, имате нужда от консулатиця в тази област и качествен партньор, ще се радваме да отговорим на вашите въпроси.