Рекламна мрежа от български он-лайн издатели, които обединихме контекстуално, за дададем възможност на всички рекламодатели да достигат до специфични групи аудитории с премиум рекламни формати. 

Едно технологично предизвикателство, което успяхме да решим на локално ниво с правилната платформа. Освен свързването на издателите и унифициранено на рекламните площадки в мрежата за всички тях, искахме да дадем възможостта да предложим нестандартни форми за реклама, интеграцията да е лесна за всички страни, а управлението и отчитането бързо и ефективно.

Свържете се с нас за категориите сайтове, въпроси, запитвания, условия и планиране. Очакваме ви на: office@optimistic.bg