Event маркетинг е популяризирането на продукт, марка или услуга чрез лични взаимодействия. Съществуват много и различни форми на event маркетинг, като всяка от тях може да отговори на различни специфични цели. Event маркетингът е организирането на събитие за изграждане на по-силна връзка с потенциалните и настоящите клиенти. Но също така може да е и участие на събитие като изложител, организиране на обучения, включително организиране на диджитъл събития – уебинари или семинари на живо.

Всеки от горните примери използва силата на живите преживявания за постигане на бизнес целите.

И така, датата е заявена, мястото е резервирано, сега просто остава правилната публика да бъде привлечена.

Разполагаме с готово решение за всички организатори на събития – представления, премиери, партита, фестивали, концерти и др.

Достигане на вашата он-лайн рекламна кампания до: максимален брой потребители, които са в крак със събитията и тенденциите и отделят време и средства за културен и социален живот. Създатели и потребители на култура и изкуство.

Откриваме ги в сайтовете от следните Optimistic категории:
– Лайфстайл
– Култура и изкуство
– Кино

Което гарантира за вашата рекламна кампания:
– Viewability
– Brand safety
– No fraud
– Лоялна аудитория

 

Свържете се с нас за повече информация и запитвания.